Tuyển dụng

HÃY THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI

Tin tuyển dụng

TUYỂN CÁN BỘ CHỈ HUY

TRƯỜNG SƠN luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ bằng việc tuyển dụng, đào tạo, sử dụng nhân sự có chuyên môn, nghiệp vụ cao. Công ty bảo vệ…

TIN TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TRƯỜNG SƠN Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường về dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, Công ty dịch vụ bảo vệ Trường Sơn…