Bài viết

Nghề bảo vệ là nghề dùng bản thân, thời gian, công sức của mình để bảo vệ người, tài sản…cho người thuê mình. Vì vậy để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thì người làm nghề bảo vệ cần phải trang bị nhiều kỹ năng nghiệp vụ khác nhau trong đó có hoạt động chữa cháy rất quan trọng.

Hoạt động phòng cháy chữa cháy phải đảm bảo các nguyên tắc nhất quán về chữa cháy, cách sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy sao cho đạt hiệu quả tối ưu nhất trong việc dập tắt các đám cháy và ngăn ngừa sự lây lan của chúng. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những nguyên tắc này.

Hướng phát triển của đám cháy là hướng mà lửa lan truyền nhanh nhất. Hướng phát triển của đám cháy phụ thuộc vào hướng gió, hướng trao đổi không khí trong đám cháy và cách sắp xếp các loại chất cháy, tính chất của các chất trong đám cháy.

Hướng quyết định trong cứu chữa đám cháy là hướng được tập trung nhiều lực lượng, phương tiện và chú ý của người chỉ huy trong cứu chữa đám cháy. Căn cứ để xác định hướng quyết định dựa trên các tình huống sau:

Phải chặn đứng đám cháy để cứu người bị nạn.

Phải chặn đứng không cho đám cháy lan đến khu vực có chất cháy, nổ, độc…. có khả năng gây nguy hại lớn.

Phải ngăn chặn không cho lửa lan đến khu vực để nhiều tài liệu, hàng hoá có giá trị cao.

Ngăn chặn không cho lửa tiếp tục cháy lan sang các phần nhà bên cạnh có khả năng dẫn đến cháy lớn.

chặn đứng không cho lửa lan tràn và dập tắt đám cháy cần:

Nhanh chóng triển khai phun nước vào gốc lửa và ngăn chặn các hướng lửa phát triển.

Phá dỡ các bộ phận nhà cửa nhằm hạ thấp ngọn lửa, hạn chế cháy lan hoặc dỡ tạo khoảng cách chặn đứng đám cháy.

Di chuyển các chất cháy phía trước ngọn lửa lan truyền để tạo khoảng cách không còn chất cháy không cho lửa cháy lan đến.

Các lăng phun nước đầu tiên có tác dụng khống chế không cho lửa lan tràn, bảo vệ, trinh sát khi vào khu vực lửa, khói nguy hiểm để cứu người và nắm tình hình. Vì vậy nó có ảnh hưởng lớn tới hiệu quả, kết quả cứu chữa vụ cháy.

Khi chữa cháy, các đơn vị tham gia phải luôn luôn chú ý bảo vệ tài sản, vật liệu, phương tiện… không để nước phun tràn lan làm hư hỏng.

Khi chữa cháy nếu xét thấy cần thiết, người chỉ huy chữa cháy phải cho mở lỗ thoát khói, mở các cửa thông gió làm giảm nồng độ khói tạo điều kiện thuận lợi cho việc cứu người và chữa cháy. Khi mở thoát khói phải chú ý hạn chế đến mức thấp nhất khả năng cháy lan, cháy phát triển.

Như vây, với những nguyên tắc quan trọng trong hoạt động chữa cháy kể trên là những nguyên tắc mà người bảo vệ cần phải năm được có như vậy mới hoàn thành tốt nhiệm vụ và sử lý nhanh mọi tình huống bất ngờ xảy ra.